www.nedergolf.nl info@nedergolf.nl

Regels Tijdens Ronde

Regels tijdens een speelronde
(voorkom slowplay)

1. Zorg dat u 10 minuten voor uw starttijd op de 1e tee aanwezig bent.

2. Wissel direct de scorekaarten uit, pak 2 ballen en merk deze (denk aan identificatieplicht!), een pitchfork, enkele tees en een marker.

3. Volg altijd de bal van de ander: ga hiervoor schuin achter de speler staan (rechts). Onthoud een herkenningspunt waar de bal is terechtgekomen.

4. Loop na het afslaan direct naar je eigen bal. Selecteer een club, maak een oefenswing (!), zodat je klaar staat zodra de ander heeft geslagen.

5. Ga na de slag meteen op weg naar de nieuwe ligging.

6. Speel alvast je bal in situaties waar dit zonder gevaar en zonder hinderen kan, ook al ligt de bal van een ander iets minder ver, maar bijvoorbeeld uit de richting.

7. Plaats de tas aan de goede kant van de green; dat is de richting naar de volgende afslag ter hoogte van de vlag. Dus niet aan de voorkant van de green.

8. Neem nu de club(s) en putter mee die nog nodig zijn om de bal uit te holen.

9. Pak direct uw bal op wanneer u geen punten meer kunt halen.

10. Degene waarvan de bal het dichtst bij de hole ligt, merkt z’n bal en zorgt voor de vlag. D.w.z. bij vlag bewaken houd je de vlag strak tegen de vlaggenstok zodat de vlag niet wappert; leg vervolgens de vlag niet in het verlengde van een van de lijnen van de te putten ballen.

11. De ander merkt ook direct z’n bal en bestudeert tijdens het wachten de lijn van zijn putt.

12. Zorg dat je niet in de puttinglijn staat van de ander, ook niet je schaduw!.

13. Maak een kort gemiste putt direct af, ook al ligt de andere bal verder.

14. Degene die het eerst heeft uitgeholed, plaatst na de laatste putt de vlag terug.

15. Verlaat direct na het uitholen de green. Geen discussies en tellen op de green.

16. Degene die de eer heeft om als eerste af te slaan, gaat direct naar de volgende tee. Pas na haar/zijn afslag wordt de score van de voorgaande hole genoteerd.

17. ‘Call Hole’: betekend dat bij een Par-3 een flight alvast afslaat als de voorgaande flight de ballen op de green heeft geslagen. De voorgaande flight gaat achter de green staan en zwaait dat er afgeslagen kan worden: Zodra alle spelers hebben afgeslagen, kan iedere speler naar zijn bal gaan, terwijl de flight op de green kan uitholen.

18. Een rondje golf van 18 holes mag in een driebal maximaal vier en een half uur duren.

Tijdens een speelronde bij NederGolf loopt u allen zoals aangegeven in de filghtindeling. Mocht er nu voor u een flight zijn die naar uw mening te langzaam gaat, is dit in vele gevallen niet door dat zij te langzaam spelen maar zij kunnen gewoon niet sneller vanwege de flight voor hun. Dit is nu eenmaal een vast gegeven bij een wedstrijd (twee-bal flights daargelaten). Inhalen van een flight voor u heeft dus in veel gevallen geen enkele zin en leidt alleen maar tot frustratie van de deelnemers die u gaat passeren.

Wij hanteren de volgende stelregel, de eerste flight dient na c.a. vier uur spelen binnen te zijn. Als dit het geval is dan komt de laatste flight na vier en half uur binnen. NederGolf is hierop dus ook zeer gefocusseerd. Dit willen we graag zo houden. Mocht u echter door ons eens een keer aangesproken worden om wat sneller te spelen om zodoende weer aansluiting te krijgen met de flight voor u, is dit niet persoonlijk bedoeld maar in het belang van alle spelers in de baan. Want u wilt er toch ook geen 5 uur over doen!

Golf is een sport met een grote eigen verantwoordelijkheid.

– Zorg dus goed voor de kwetsbare greens: herstel de pitchmarks, ook al zijn ze niet van jezelf!

– Leg door de baan de geslagen plaggen (divots) terug en druk deze stevig aan.